Month: July 2020

JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Zapraszam na mini-lekcję języka angielskiego 🙂

to keep an appointment – dotrzymać terminu spotkania.

It is in your best interest to always keep appointments with your dentist.

W twoim interesie leży, aby zawsze dotrzymywać terminów wizyt u dentysty.

to reschedule a meeting – przekładać spotkanie na inny termin

The board meeting was rescheduled for Friday.

Spotkanie zarządu zostało przełożone na piątek.

to implement a plan – wprowadzić w życie plan

A plan of actionis is being implemented to prevent further contamination in the affected areas.

Wdrażany jest właśnie plan działania, aby zapobiec dalszym zanieczyszczeniom na terenach zagrożonych.

a palm-tree – palma

JĘZYK HISZPAŃSKI

No Comments

Witam serdecznie na kolejnej mini-lekcji  języka hiszpańskiego. I oto słówka na dzisiaj 🙂

preocuparse (por/de) – martwić się

No te preocupes por mi.

Nie martw się o mnie.

enfermo – chory

Maria ha estado enferma tres semanas.

Maria była chora przez trzy tygodnie.

levantarse – wstawać

Los Domingos me levanto a las diez.

W niedzielę wstaję o dziesiątej.

Wstać lewą nogą – Levantarse con el pie izquierdo

Wszystkie drzwi stoją (przed kimś) otworem – Tener todas las puertas abiertas

orilla (f) – brzeg, wybrzeże

JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Cześć Kochani!

Zapraszam na mini-lekcję języka angielskiego!

Nowe słówka i kolokacje dla Was 🙂

to raise capital – gromadzić kapitał

Taking out a loan is one way of raising capital for a new business venture.

Zaciągnięcie pożyczki jest jednym ze sposobów na zgromadzenie kapitału na nowe przedsięwzięcie biznesowe.

supply and demad – podaż i popyt

Oil proces are governed by supply and demand.

Cena ropy uzależniona jest od podaży i popytu.

wymagać – require, demand

allergic to – uczulony na…

amiable – uprzejmy, sympatyczny

angry with – złościć się na…

JĘZYK HISZPAŃSKI

No Comments

Cześć Kochani!

Przed Wami kolejna mini-lekcja języka hiszpańskiego a w niej cztery nowe słówka!

Zapraszam 🙂

el amor – miłość

Alguien dijo que todos nos casamos por amor, pero a veces me cuesta creerlo.

Ktoś powiedział, że wszyscy pobieramy się z miłości, ale czasami trudno mi w to uwierzyć.

la ducha – prysznic

Voy a darme una ducha.

Wezmę prysznic.

mover – ruszać, poruszać, przesuwać

Intenta no mover la cabeza.

Postaraj się nie ruszać głową.

subir – wchodzić, wsiadać, wspinać się, podwyższać

Tenemos que subir ya al tren.

Musimy już wsiadać do pociągu.

ojo (m) – oko

JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Cześć! Witam Was gorąco i zapraszam na mini-lekcję języka angielskiego! Nowe słówka z poziomu zaawansowanego!

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki!

Monika

national heritage – dziedzictwo narodowe

Scottish Gaelic is an essential part of Scotland’s national heritage.

Język gaelicki szkocki jest istotną częścią dziedzictwa narodowego Szkocji.

to get soaked – przemoknąć

My shoes got completely soaked in the rain as we were hiking.

Podczas naszej wędrówki moje buty kompletnie przemokły na deszczu.

snow-white – śnieżnobiały

widen – poszerzać (się)

countless – niezliczony

a breathalyzer – alkomat

a leaf – liść