JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Cześć Kochani!

Zapraszam na mini-lekcję języka angielskiego!

Nowe słówka i kolokacje dla Was 🙂

to raise capital – gromadzić kapitał

Taking out a loan is one way of raising capital for a new business venture.

Zaciągnięcie pożyczki jest jednym ze sposobów na zgromadzenie kapitału na nowe przedsięwzięcie biznesowe.

supply and demad – podaż i popyt

Oil proces are governed by supply and demand.

Cena ropy uzależniona jest od podaży i popytu.

wymagać – require, demand

allergic to – uczulony na…

amiable – uprzejmy, sympatyczny

angry with – złościć się na…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *