Inspiracje

Tutaj znajdziesz inspirujące cytaty w różnych językach 🙂 A także zdjęcia przeuroczych zwierząt wraz z angielskimi podpisami. Życzę Ci samych przyjemności podczas oglądania i czytania! Zaglądaj tutaj jak najczęściej!

It’s a great man who can laugh at his misfortunes.

Wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.

Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię.
What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well. (ang.)— Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)Mały Książę

The happiest people seem to be those who have no particular reason for being happy except that they are so – najszczęśliwszymi ludźmi wydają się być ci, którzy nie mają szczególnych powodów, by być szczęśliwymi, prócz tego, że są szczęśliwi.

Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live – egoizm nie polega na tym, że się żyje tak, jak się chce, ale na tym, że wymaga się od innych, by żyli tak, jak my chcemy. Oscar Wilde.

Ucząc innych, sami się uczymy.
Docendo discimus. (łac.)
Učíce jiné učíme sebe. (czes.)
We learn by being learnt. (ang.)— Seneka Młodszy

Picie budzi pożądanie, lecz odbiera wykonanie.
Drink provokes the desire but takes away the performance. (ang.)— William Shakespeare (Szekspir) (1564-1616)

Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozzłościć.
Always forgive your enemies; nothing annoys them so much. (ang.)— Oscar Wilde (1854-1900)

Nikt nie jest dobry przez przypadek.
Nemo est casu bonus. (łac.)
Nobody is good by accident. (ang.)— Seneka Młodszy

Dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.
A gentleman is a man who has respect for those who can be of no possible service to him. (ang.)— Autor nieznany

Czysta logika jest ruiną ducha.
Pure logic is the ruin of the spirit. (ang.)— Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym zapewne nic nie daje.
For myself I am an optimist – it does not seem to be much use being anything else. (ang.)— Winston Churchill (1874-1965)

Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia.
Genius is one per cent inspiration, ninety-nine per cent perspiration. (ang.)— Thomas Alva Edison

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.
Courage is to resist fear, mastery of fear – not absence of fear. (ang.)— Mark Twain (1835-1910)

Bojaźliwie ślęczeć i rozmyślać, co można było zrobić, jest najgorszym, co można robić.
Ängstlich zu sinnen und zu denken, wie man es hätte tun können, ist das übelste, was man tun kann. (niem.)
The worst thing you can possibly do is worrying and thinking about what you could have done. (ang.)— Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Z historii narodów możemy się nauczyć, że narody niczego nie nauczyły się z historii.
We learn from history that we do not learn from history. (ang.)— Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.
Reasonable people adapt themselves to the world. Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves. All progress, therefore, depends on unreasonable people. (ang.)— George Bernard Shaw

W ziarnku piasku ujrzeć świat cały
Całe niebo – w kwiatku koniczyny,
Nieskończoność zmieścić w dłoni małej
Wieczność poznać w ciągu godziny.
To see the world in grain of sand,
and the sky in beautiful flower.
To close infinity in the palm of your hand,
and eternity in hour. (ang.)— William Blake

Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.
A man can be destroyed, but not defeated. (ang.)— Ernest Hemingway
Stary człowiek i morze (1952)

Ten, który walczy z potworami powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you. (ang.)— Fryderyk Nietzsche (1844-1900)

Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć.
You must first have a lot of patience to learn to have patience. (ang.)— Stanisław Jerzy Lec

Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty.
A lie can be halfway round the world before the truth has got its boots on. (ang.)— James Callaghan (1912-2005)

Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.
Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.

Doświadczenie – nazwa jaką nadajemy naszym błędom.
Experience is the name that everyone gives to his mistakes. (ang.)— Oscar Wilde

(ang.)— Oscar Wilde(1854-1900)

Posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku, przynajmniej z powodów finansowych.
Money is better than poverty, if only for financial reasons.

(ang.)— Woody Allen (ur. 1935)