Month: February 2020

Język hiszpański

No Comments

JĘZYK HISZPAŃSKI

Cześć! Zapraszam na kolejną lekcję słówek z języka hiszpańskiego 🙂

Pozdrawiam,

Monika

el sobre – koperta

Mete la carta en el sobre y pon un sello, por favor.

Włóż, proszę, list do koperty i naklej znaczek.

la escuela – szkoła

Casi no recuerdo a los maestros que tuve en la escuela.

Prawie nie pamiętam nauczycieli ze szkoły.

la universidad – uniwersytet

La Universidad de Salamanca es muy antigua.

Uniwersytet w Salamance jest bardzo stary.

Estar hasta los topes – Pękać w szwach (np. sala teatralna)

Estar muerto de curiosidad por algo – Umierać z ciekawości


pueblo (m) – lud, wioska, osada

JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Język angielski

Cześć Kochani!

Kolejna lekcja słówek z poziomu zaawansowanego oraz dwie nowe kolokacje. Zapraszam 🙂

to overtake a vehicle – wyprzedzać pojazd

In England other vehicles will overtake you on your right.

W Anglii inne pojazdy wyprzedzać nas będą z prawej strony.

to book in advance – rezerwować z wyprzedzeniem

Because we booked the hotel in advance, we paid a deposit online.

Zarezerwowaliśmy hotel z wyprzedzeniem i wpłaciliśmy zaliczkę przez Internet.

seize – chwytać, łapać

cease – przestawać, ustawać

principle – prawo, zasada

principal – główny, zasadniczy

a fog – mgła