JĘZYK HISZPAŃSKI

No Comments

Witam serdecznie na kolejnej mini-lekcji  języka hiszpańskiego. I oto słówka na dzisiaj 🙂

preocuparse (por/de) – martwić się

No te preocupes por mi.

Nie martw się o mnie.

enfermo – chory

Maria ha estado enferma tres semanas.

Maria była chora przez trzy tygodnie.

levantarse – wstawać

Los Domingos me levanto a las diez.

W niedzielę wstaję o dziesiątej.

Wstać lewą nogą – Levantarse con el pie izquierdo

Wszystkie drzwi stoją (przed kimś) otworem – Tener todas las puertas abiertas

orilla (f) – brzeg, wybrzeże

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *