O mnie

Od 10 lat uczę języka polskiego obcokrajowców oraz tworzę i prowadzę kursy językowe online. A także dzielę się swoją wiedzą na temat metod samodzielnej nauki języków i nauczania języków obcych innych osób. Udzielam korepetycji, piszę samodzielnie oraz we współpracy kursy do nauki języków – angielskiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Opracowuję i wdrażam autorskie metody nauki samodzielnie jak również współpracuję ze znakomitymi nauczycielami z Meksyku, Australii, Argentyny, Niemiec, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych, Filipin i Wielkiej Brytanii.

Przez kilka lat pracowałam w turystyce jako przewodnik turystyczny. Ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Geografii w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Posiadam certyfikat znajomości języka angielskiego i jestem w trakcie kursów z angielskiego i hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym.

W swojej pracy wykorzystuję nie tylko wiedzę metodyczną ale również psychologiczną. Ukończyłam kursy z zakresu psychologii w edukacji.

Moi uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy zarówno z języka polskiego jak i angielskiego, na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zapraszam do kontaktu w sprawie korepetycji: steltmann@onet.pl

Pozdrawiam,

Monika Steltmann-Mucha

Polish for Foreigners! La langue polonaise pour les étrangers! Polnisch für Ausländer! Polaco para Extranjeros!

Hello,

My name  is Monika and I am Polish and I live in Poland, in Toruń.

I graduated from the MA studies in the field of Tourism. And I worked for several years in the tourism industry. I am interested in psychology and I am attending postgraduate studies in psychology. In my work, I use knowledge in the field of psychology, personal development and even self-hypnosis.

Apart from learning and teaching foreign languages, my greatest passion is argentine tango.

For over 10 years I have been teaching Polish to foreigners and creating and running online language courses. I also share my knowledge about self-study methods and teaching foreign languages to others. I give tutoring, I write independently and in cooperation language courses – English, Italian, French, Spanish and German. I develop and implement my own teaching methods as well as cooperate with excellent teachers from Mexico, Australia, Argentina, Germany, Italy, France, the United States, the Philippines and Great Britain.

Kind regards,

Monika Steltmann-Mucha

I cordially invite you to Polish classes with me. Contact by e-mail: steltmann@mailplus.pl