JĘZYK HISZPAŃSKI

No Comments

Cześć 🙂 Witam na mini-lekcji języka hiszpańskiego!

Naucz się kilku nowych słówek i wyrażeń 🙂

Zapraszam!

la actividad – impreza

En nuestro club hay muchas actividades.

W naszym klubie jest wiele imprez.

el plan – plan

No puedo ir contigo al cine, ya habia hecho planes para hoy.

Nie mogę iść z tobą do kina, mam już plany na dzisiaj.

realizar – realizować, przeprowadzić

El trabajo realizado por los cientificos fue un éxito.

Badania przeprowadzone przez naukowców zostały uwieńczone sukcesem.

Amigo de las entrañas – Przyjaciel od serca

Perder los nervios – Stracić panowanie nad sobą

girasol (m) – słonecznik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *