JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Cześć 🙂 Witam na mini-lekcji języka angielskiego!

Poznaj nowe słówka i dwie kolokacje.

Przyjemnej nauki i pozdrowienia 🙂

Monika

hostile takeover – wrogie przejęcie firmy

In 2010, American food company Kraft purchased the British confectionery Cadbury in a hostile takeover bid.

W 2010 roku, amerykańska firma spożywcza Kraft w ramach wrogiego przejęcia kupiła brytyjską firmę cukierniczą Cadbury.

industrial output – produkcja przemysłowa

The industrial output of the UE countries accounts for 20,6% of the global industry.

Produkcja przemysłowa krajów Unii Europejskiej stanowi 20,6% światowego przemysłu.

colleague – kolega z pracy

co-worker – współpracownik

go-to guy – zaufany doradca

sidekick – pomocnik

a stream – potok, strumień

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *