Czas Pasado Imperfecto (Preterito Imperfecto)

No Comments

Hiszpański czas Preterito Imperfecto jest odpowiednikiem polskiego czasu niedokonanego, główne jego zastosowanie to wyrażanie czynności które trwały w przeszłości przez pewien czas lub powtarzały się.

Pobierz lekcję

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *