Język angielski

No Comments

Język angielski

Cześć 🙂

W dzisiejszej lekcji języka angielskiego poznacie kilka słów z poziomu zaawansowanego oraz dwie kolokacje.

Pozdrawiam!!!

to grow older – dorastać

As children grow older, they need less sleep.

W miarę dorastania dzieci potrzebują coraz mniej snu.

to start a family – założyć rodzinę

My goals have totally changed since I started a family.

Od kiedy założyłem rodzinę, całkowicie zmieniły się moje cele.

roadworthy – dopuszczony do ruchu drogowego, sprawny (o samochodzie)

saunter – przechadzać się, spacerować

scour – czyścić, szorować, przetrząsać, szukać

sequel – kontynuacja, dalszy ciąg

a roe-deer – sarna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *