Język hiszpański

No Comments

Cześć 🙂

Kochani, dzisiaj mini-lekcja języka hiszpańskiego. Kilka nowych słówek i wyrażeń.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki!

el maestro, la maestra – nauczyciel, nauczycielka

El maestro nos ha castigado por hablar en clase.

Nauczyciel ukarał nas za rozmawianie w czasie lekcji.

aprobar – zaliczać, zdawać

Si sacas un cinco, ya has aprobado.

Jeśli dostaniesz piątkę, zaliczyłeś.

la carrera, los estudios – studia

La carrera de Medicina dura muchos años.

Studia medyczne trwają wiele lat.

la asignatura – przedmiot

Yo odiaba la asignatura de matemáticas.

Nienawidziłam matematyki.

Más vale tarde que nunca. – Lepiej późno niż wcale.

Más vale prevenir que curar. – Lepiej zapobiegać niż leczyć.

nieve (f) – śnieg

Zapisz się bezpłatnie do klubu poligloty: DOŁĄCZAM!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *