Język hiszpański

No Comments

Cześć 🙂

Dziś kolejna mini-lekcja z języka hiszpańskiego – nowe słówka i wyrażenia!

Zapraszam!

la salud – zdrowie

Comer sano y hacer ejercicio es ideal para la salud.

Zdrowe odżywianie i gimnastyka to idealny sposób na zachowanie zdrowia.

el ruido – hałas

No soporto el ruido de las motos.

Nie znoszę hałasu motocykli.

tocar – dotykać

No toques la comida con las manos sucias.

Nie dotykaj jedzenia brudnymi rękoma.

Umierać z ciekawości – Estar muerto de curiosidad por algo

Wplątać się w kłopoty – Meterse en belenes

nube (f) – chmura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *