Język angielski

No Comments

Język angielski

Cześć Kochani! Słówka i wyrażenia na dziś, to:

filmgoer – kinoman

flawed – wadliwy, błędny

on location – w plenerze

skitter – szybko się poruszać (o insektach, małych zwierzętach)

siren – jechać na sygnale

chubby cheeks – pucołowate policzki

The baby was so cute that everyone wanted to pinch his chubby cheeks.

Dziecko było tak urocze, że wszyscy chcieli uszczypnąć jego pucołowate policzki.

high forehead – wysokie czoło

Barry has a high forehead just like his father.

Barry ma wysokie czoło, zupełnie jak jego ojciec.

sosna – a pine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *