Język hiszpański

No Comments

Język hiszpański

Witam Was gorąco na kolejnej krótkiej lekcji języka hiszpańskiego. Oto nowe słówka:

la cabeza – głowa

Me duele la cabeza.

Boli mnie głowa.

la cara – twarz, wyraz twarzy

En la oscuridad no pude verle la cara (a ella).

W ciemnościach nie mogłem dostrzec jej twarzy.

guapo – przystojny, ładny

Todos tus hijos son guapisimos.

Wszyscy twoi synowie są bardzo przystojni.

alto, alta – wysoki, wysoka

Jorge es un chico muy alto.

Jorge jest bardzo wysokim chłopcem.

Wyrażenia:

Wiele hałasu o nic – Mucho ruido y pocas nueces

Trzymać w ryzach – Llevar de las riendas

miasto – ciudad, urbe (f)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *